ספר תיקון הכללי השלם - לרב&#14 (Large Print / Paperback)

ספר תיקון הכללי השלם - לרב By מברסל&#148, &#1 עבודי (Editor) Cover Image
$12.95
Not In Store / Available To Order (allow for shipping time to bookstore or direct-to-home)

Description


ספר התיקון הכללירבינו נחמן מברסלב
תיקון הכללי כולל עשרה פרקי תהלים טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ
עשרה פרקי תהלים אלו גילה רבי נחמן כ"תיקון הכללי" לתיקון פגמי הברית. רבי נחמן הזכיר לראשונה את נושא "התיקון הכללי" בשנת תקס"ה, אולם את עשרת מזמורי התהלים המדויקים המהווים את התיקון הכללי הוא גילה מאוחר יותר, רק בשנים תקס"ט - תק"ע
לראשונה הודפס ה"תיקון הכללי" כספר נפרד בשנת תק"פ - תקפ"א. הוא הודפס בביתו של רבי נתן ביזמת בנו, רבי שכנא. עשרת המזמורים לוו במבוא, מ"ליקוטי מוהר"ן" ר"ה, יחד עם תפילה שחוברה ע"י רבי נתן לומר אותה אחרי אמירת המזמורים עצמם

Product Details
ISBN: 9798869025449
Large Print: Yes
Publisher: Judaism
Publication Date: January 26th, 2024
Pages: 80
Language: Hebrew